Dzierżawa łączy transmisji danych

Numer umowy SK/1838/SI/45-W/2017
Data podpisania 06.09.2017
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łączy transmisji danych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Multimedia Polska Biznes SA
ul. Koszykowa 61B
00-667 Warszawa
Wartość zamówienia: 28413,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: j.przeworski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 06.09.2017
Data udostępnienia informacji: 21.09.2017