Dzierżawa łączy oraz opieka serwisowa dla bezprzewodowych punktów dostępowych

Numer umowy KB/395/SI/5-W/2017
Data podpisania 16.06.2017
Przedmiot zamówienia: Usługa dzierżawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: AVENA TECHNOLOGIE BEATA SZULC, ul. Solna 7b, 81-577 Gdynia
Wartość zamówienia: 39 049,43 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 05.07.2017
Data udostępnienia informacji: 05.07.2017