Dzierżawa łączy

Numer umowy SK/410/SI/14-W/2017
Data podpisania 03.03.2017
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łączy transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
Wykonawca: Multimedia Polska Biznes S. A., ul. Koszykowa 61B 00-667 Warszawa
Wartość zamówienia: 28 413,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: (58) 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urzad Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 07.03.2017
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017