Dzierżawa łącza transmisji danych

Numer umowy SK/2401/SI/59-W/2017
Data podpisania 19.12.2017
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Urzędu Miasta Gdyni : budynkiem przy ul. Świętojańskiej 30 a budynkiem przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Multimedia Polska Biznes S.A., ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa
Wartość zamówienia: 30 996,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 29.12.2017
Data udostępnienia informacji: 29.12.2017