Dzierżawa centrali telefonicznej oraz łącza

Numer umowy SK/1674/SI/42-W/2017
Data podpisania 11.08.2017
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa i serwis centrali telefonicznej oraz łącza pomiędzy budynkiem głównym Urzędu oraz budynkiem przy ul.10 Lutego 24
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Wartość zamówienia: 65 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.09.2017
Data udostępnienia informacji: 19.09.2017