Dostęp do systemu OGNIVO

Numer umowy SK//1014/SI/26-W/2017
Data podpisania 16.05.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup rocznego dostępu do systemu OGNIVO wraz z certyfikatami  dla pracowników Referatu Egzekucji.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
Wartość zamówienia: 4000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Informatyki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 01.06.2017
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017