Dostęp do sieci internet.

Numer umowy SK/504/SI/18-W/2017
Data podpisania 03.04.2017
Przedmiot zamówienia: Dostęp do sieci internet dla Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK
Wartość zamówienia: 3321,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Łukasz Łecki
Nr telefonu: 58 668-83-80
E-mail: l.lecki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Ksiegowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 03.04.2017
Data udostępnienia informacji: 13.04.2017