Dostęp do serwisu Szukio

Numer umowy SK/293/SI/10-W/2017
Data podpisania 02.03.2017
Przedmiot zamówienia: Dostęp do serwisu Szukio
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: LSLABS Maciej Tomaka, ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza
Wartość zamówienia: 615,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: (58) 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 07.03.2017
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017