Dostęp do internetu dla Straży Miejskiej.

Numer umowy SK/1115/SI/27-W/2017
Data podpisania 26.05.2017
Przedmiot zamówienia: Dostęp do internetu dla Straży Miejskiej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Multimedia Polska Biznes S.A., ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa
Wartość zamówienia: 2702,56 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 01.06.2017
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017