Dostawa sprzętu komputerowego

Numer umowy SK/1291/SI/33-W/2017
Data podpisania 27.09.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Koma Nord Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 944 043,45 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 27.10.2017
Data udostępnienia informacji: 06.10.2017