Dostawa łączy transmisji danych GSM do 2 infomatów wraz z ich serwisem

Numer umowy SK/2733/SI/68-W/2017
Data podpisania 22.12.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa łączy internetowych oraz serwis urządzeń zapewniających komunikację infomatów z internetem w lokalizacjach: przy ul. Zawiszy Czarnego oraz przy ul. Orłowskiej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: DDS Poland sp. z o.o., ul. Kielnieńska 58, 80-299 Gdańsk
Wartość zamówienia: 23 665,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 29.12.2017
Data udostępnienia informacji: 29.12.2017