Baza wiedzy na potrzeby infolinii Urzędu Miasta Gdyni.

Numer umowy SK/396/SI/12-W/2017
Data podpisania 19.04.2017
Przedmiot zamówienia: Opracowanie pilotażowej bazy wiedzy na potrzeby infolinii Urzędu Miasta Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Koma Nord sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
Wartość zamówienia: 16 900,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 09.05.2017
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017