Aktualizacja oprogramowania EKSPORT_USC

Numer umowy SK/1497/SI/36-W/2017
Data podpisania 21.07.2017
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja oprogramowania EKSPORT_USC do wersji 1.6.2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: TECHNIKA IT S.A., ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice
Wartość zamówienia: 800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 11.08.2017
Data udostępnienia informacji: 11.08.2017