Zorganizowwanie staży i praktyk zawodowych w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodwego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj"

Numer umowy KB/547/OE/87-W/2017
Data podpisania 31.07.2017
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie staży i praktyk zawodowych w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: CORLEONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Stalowa 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471989, NIP 5882158064, REGON 220155011
Wartość zamówienia: 1 300,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 14.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017