Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, pn: Marketing internetowy - skuteczna promocja firmy w Internecie

Numer umowy KB/613/OE/104-W/2017
Data podpisania 15.09.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pn. Marketing internetowy – Skuteczna promocja firmy w Internecie dla 30 uczniów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Altkom Akademia S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Wartość zamówienia: 9 810,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 29.05.2018
Data udostępnienia informacji: 29.05.2018