Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, pn. Cisco CCNA-ICDN 1

Numer umowy KB/679/OE/109-W/2017
Data podpisania 10.10.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pn. Cisco CCNA – ICDN 1 dla 16 uczniów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Altkom Akademia S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Wartość zamówienia: 44 800,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 29.05.2018
Data udostępnienia informacji: 29.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2018 09:10 Dodanie informacji Justyna Giez