Umowa na zorganizowanie cyklu wystaw interaktywnych wraz w warsztatami naukowymi

Numer umowy KB/674/OE/107-W/2017
Data podpisania 09.10.2017
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie cyklu wystaw interaktywnych wraz z warsztatami naukowymi, w związku z realizacją projektów edukacyjnych dla gdyńskich szkół podstawowych pn: „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” oraz „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Dawid Kubacki INTER_EDU
ul. F. Sędzickiego 1/15
84-100 Puck
Wartość zamówienia: 1 305 300,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 30.04.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018