Umowa na przeprowadzenie szkolenia Zarządzanie hotelem oraz Kurs sommelierski

Numer umowy KB/678/OE/108-W/2017
Data podpisania 10.10.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni w zakresie:
Części 3- Szkolenie – Zarządzanie hotelem dla 30 uczniów,
Części 4 – Szkolenie – Kurs sommelierski dla 30 nauczycieli
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: INFO – BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
ul. Chełmińska 106A/36
86-300 Grudziądz
Wartość zamówienia: 35 160,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 29.05.2018
Data udostępnienia informacji: 29.05.2018