Umowa na przeprowadzenie szkolenia z lutowania dla 30 uczniów ZSChiE

Numer umowy KB/855/OE/127-W/2017
Data podpisania 12.12.2017
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych dla 30 uczniów Zespołu Szkół Cłłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, w związku z realizacją projektu pn. "Rozwóhj szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj" w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
ul. Polanki 12
80-308 Gdańsk
Wartość zamówienia: 24 000
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2018