Umowa na przeprowadzenie kursu spedycyjnego dla 20 uczniów Zespołu Szkół Ekologiczno - Transportowych w Gdyni

Numer umowy KB/889/OE/131-W/2017
Data podpisania 29.12.2017
Przedmiot zamówienia: Umowa na przeprowadzenie kursu spedycyjnego dla 20 uczniów Zespołu Szkół Ekologiczno - Transportowych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz
ul. Grabowa 8
95-200 Gdynia
Wartość zamówienia: 13480,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018