Umowa na kursy i szkolenia w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”

Numer umowy KB/614/OE/105-W/2017
Data podpisania 14.09.2017
Przedmiot zamówienia: 1.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługę polegającą na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu kursów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Chłodniczych
i Elektronicznych w Gdyni, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w zakresie:
1)      części 12- Kurs – Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych aluminium MIG 131 dla 40 uczniów,
2)      części 13 – Kurs – Uprawnienia SEP do 1 kV dla 25 uczniów.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: „OŚWIATĄ – LINGWISTA” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80 - 107), ul. Malczewska 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044142,
NIP 5832448742, REGON 191376820
Wartość zamówienia: 102 500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 14.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017