Umowa na kursy i szkolenia dla nauczycieli

Numer umowy KB/890/OE/132-W/2017
Data podpisania 08.01.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Łączna 5
81-657 Gdynia
Wartość zamówienia: 23529,39
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 08.01.2018
Data udostępnienia informacji: 08.01.2018