Umowa na kursy i szkolenia dla nauczycieli

Numer umowy KB/807/OE/125-W/2017
Data podpisania 22.11.2017
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów: "Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni" oraz "Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałaka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Łączna 5
81-657 Gdynia
Wartość zamówienia: 24 819,60
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 11.12.2017
Data udostępnienia informacji: 11.12.2017