umowa na Dostawę podręczników fachowych, technicznych i naukowych do szkół zawodowych w Gdyni

Numer umowy KB/312/OE/39-W/2017
Data podpisania 01.06.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa podręczników fachowych, technicznych
i naukowych do szkół zawodowych w Gdyni, w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”, działanie 03.03. Edukacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Część II/III/IV/V  zamówienia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: HORYZONT s. c. Piotr Sycan, Renata Sycan z siedzibą w Łodzi (93-324) ul. Socjalna 5/2
Wartość zamówienia: 25.538,87 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji, ul. Śląska 35-37, pok. C 100

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017