Umowa jest zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj”

Numer umowy KB/612/OE/103-W/2017
Data podpisania 14.09.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w zakresie:
części 1- Szkolenie – Techniki negocjacji dla 30 uczniów,
Części 2 – Szkolenie – Radzenie sobie ze stresem dla 30 uczniów,
Części 4 – Szkolenie – Efektywna obsługa klienta – obsługa trudnego klienta dla 6 nauczycieli,
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Gdańsku (80 - 837), ul. Straganiarska 20/22
Wartość zamówienia: 10 266,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 22.09.2017
Data udostępnienia informacji: 22.09.2017