przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla ucznów szczególnie uzdolnionych "Zdolni z Pomorza Gdynia"

Numer umowy KB/768/OE/122-W/2017
Data podpisania 22.11.2017
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Adam Dzedzej
Wartość zamówienia: 8514,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 22.11.2017
Data udostępnienia informacji: 22.11.2017