przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - Gdynia”

Numer umowy KB/484/OE/75-W/2017
Data podpisania 05.07.2017
Przedmiot zamówienia: Umowa jest zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z następujących przedmiotów nauczania:
a)   fizyka na poziomie edukacyjnym ponadgimnazjalnym w ilości 51 (słownie pięćdziesiąt jeden)   godzin, grupa nr VIII,      
 b) fizyka na poziomie edukacyjnym ponadgimnazjalnym w ilości 51 (słownie pięćdziesiąt jeden)   godzin, grupa nr IX,
 c) fizyka  na poziomie edukacyjnym gimnazjum w ilości 44 (słownie czterdzieści cztery) godzin, grupa nr X,
d) fizyka  na poziomie edukacyjnym gimnazjum w ilości 44 (słownie czterdzieści cztery) godzin, grupa nr XI.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Przemysław Rojewski, zamieszkały w Luzinie
Wartość zamówienia: 19.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji, ul. Śląska 35-37, pok. C 100

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2017 08:44 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz