przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - Gdynia”

Numer umowy KB/492/OE/78-W/2017
Data podpisania 05.07.2017
Przedmiot zamówienia: Umowa jest zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z następujących przedmiotów nauczania:
a) matematyka na poziomie edukacyjnym gimnazjum w ilości 44 (słownie czterdzieści cztery)   godziny, grupa nr V,        
 b) matematyka na poziomie edukacyjnym gimnazjum w ilości 44 (słownie czterdzieści cztery)   godziny, grupa nr VI.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Małgorzata Andrzejewska, zamieszkała w Redzie
Wartość zamówienia: 7.920,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji, ul. Śląska 35-37, pok. C 100

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2017 08:46 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz