pełnienie funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego (poziom gimnazjum)

Numer umowy KB/405/OE/47-W/2017
Data podpisania 05.06.2017
Przedmiot zamówienia: Pełnienia funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego (poziom Gimnazjum) w związku z realizacją projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Gdynia”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grzegorze Urgacz, zamieszkały w Gdańsku
Wartość zamówienia: 9000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji, ul. Śląska 35-37, pok. C 100

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2017 08:47 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz