Dowóz dzieci wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu

Numer umowy KB/248/OE/34-W/2017
Data podpisania 11.04.2017
Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci wraz z zapewnienim opieki podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych biorących udział w projekcie "Małe skrzydła - wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: SPTS GDYBUS Marcin Kosow, ul. Starogardzka, 15/26 81 - 050 Gdynia
Wartość zamówienia: 4,89 zł/km
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 28.08.2017
Data udostępnienia informacji: 28.08.2017