Dostawa narzędzia do przetwarzania i wizualizacji danych Systemu Zarządzania Oświatą wraz ze stroną internetową (WWW)

Numer umowy SK/1433/OE/55-W/2017
Data podpisania 26.09.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzia do przetwarzania i wizualizacji danych Systemu Zarządzania Oświatą wraz ze stroną internetową (WWW)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Master Telecom Sp. J., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Wartość zamówienia: 127.920,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-73-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 17.10.2017
Data udostępnienia informacji: 17.10.2017