Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł

Numer umowy KB/841/KB/16-W/2017
Data podpisania 21.12.2017
Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia NIP: 586-231-23-26
Wykonawca: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa NIP: 525-000-77-38
Wartość zamówienia: 20.517.418,44
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Helbin
Nr telefonu: 58 668-82-75
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Irena Samsonowicz
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Wydziału Budżetu Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pokój 130

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Helbin
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 21.12.2017
Data udostępnienia informacji: 28.12.2017