Obsługa bankowa budżetu miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych miasta oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Numer umowy KB/840/KB/15-W/2017
Data podpisania 23.01.2018
Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych miasta oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżacym.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia NIP:586-231-23-26
Wykonawca: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa NIP: 525-000-77-38
Wartość zamówienia: Cena -opłata ryczałtowa za obsługę bankową 0,- zł; Współczynnik do oprocentowania środków na rachunkach bankowych 0,95 ; Marża do oprocentowania kredytu w rachunku bieżacym 0,10
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Helbin
Nr telefonu: 58 668-82-75
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Irena Samsonowicz
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Wydziału Budżetu Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pokój 130

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 23.01.2018
Data udostępnienia informacji: 23.01.2018