Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie "XIII gdyńskiego Dyktanda" w 2017 r.

Numer umowy SK/1187/BRM/15-W/2017
Data podpisania 06.06.2017
Przedmiot zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie „XIII Gdyńskiego Dyktanda” w dniu 13 czerwca 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni oraz finału w gdyńskiej YMCA
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia - Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-002-28-60, reprezentowaną przez: p. Jerzego Zająca, sekretarza Miasta Gdyni, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zarządzeniem Nr 1270/15/VII/S Prezydenta M
Wykonawca: Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji z siedzibą w Gdyni 81-603, ul. Kańskiego 4 E m. 3, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku (KRS 0000505534), NIP 958-166-63-36, Regon: 222073636, reprezentowanym przez p. Annę Z
Wartość zamówienia: 1230
Osoba upoważniona do kontaktów: Mariola Orlik
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: biuro_rady_miasta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 28.09.2017
Data udostępnienia informacji: 28.09.2017