Organizacja uroczystej sesji - druk zaproszeń

Numer umowy SK/34/BRM/4-W/2017
Data podpisania 13.01.2017
Przedmiot zamówienia: przygotowanie i druk 800 szt. zaproszeń na uroczystą sesję RMG z okazji rocznicy nadania praw miejskich w dniu 10 lutego 2017 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Mr. BLOOM Sp. z o. o. Sopot NIP 586-17-25-598
Wartość zamówienia: 3.371,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 03.10.2017
Data udostępnienia informacji: 03.10.2017