Obsługa prawna Biura Rady Miasta

Numer umowy SK/3/BRM/1-W/2017
Data podpisania 03.01.2017
Przedmiot zamówienia: bieżąca obsługa prawna
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Dzierżyńska-Bryl
Wartość zamówienia: 2.500,00 PLN/m-c
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 03.10.2017
Data udostępnienia informacji: 03.10.2017