Zakup grafik

Numer umowy SK/1307/PBP/54-W/2017
Data podpisania 16.06.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup 6 grafik o tematyce gdyńskiej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: DESA Dzieła Sztuki i Antyki Salon nr 19 w Gdyni
Wartość zamówienia: 4.100 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2017
Data udostępnienia informacji: 15.02.2018