Wynajem sali w GCF na potrzeby organizacji konkursu historycznego

Numer umowy SK/2538/PBP/111-W/2017
Data podpisania 11.12.2017
Przedmiot zamówienia: Wynajem sali w GCF na potrzeby organizacji konkursu historycznego "Bo w pamięci jest siła zaklęta"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Centrum Kultury w Gdyni
Wartość zamówienia: 1.800 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 11.12.2017
Data udostępnienia informacji: 15.02.2018