Wykonanie znaków holograficznych

Numer umowy SK/1817/PBP/86-W/2017
Data podpisania 31.08.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie znaków holograficznych w nakładzie 2600 szt do zaproszeń na bankiet inauguracyjny 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Szymon Malinowski, Mateusz Selaszuk, Seweryn Malinowski, Andrzej Selaszuk wpisani do CEiDG tworzący spółkę cywilną pod nazwą Holografia Polska s.c.
Wartość zamówienia: 960 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 14.12.2017