Wykonanie projektów graficznych

Numer umowy SK/2328/PBP/115-W/2017
Data podpisania 08.11.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie projektów graficznych Gali Rodzinnej Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Neeso Marek Młodkowski
Wartość zamówienia: 1107 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 08.11.2017
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018