Wykonanie projektów graficznych

Numer umowy SK/2278/PBP/110-W/2017
Data podpisania 09.11.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie projektów graficznych: plakatu i naklejki, w związku z zaplanowanymi wydarzeniami promującymi książeczkę gynieczkę pt. „Co latarnia widziała”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Małgorzata Jarocka
Wartość zamówienia: 330 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 09.11.2017
Data udostępnienia informacji: 08.01.2018