Wykonanie legitymacji i pudełek do znaczków

Numer umowy SK/1770/PBP/78-W/2017
Data podpisania 22.08.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie 50 sztuk pudełek oraz do 150 sztuk imiennych legitymacji do znaczków okolicznościowych w związku z obchodami rocznicy strajków sierpniowych 1980 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stanisław Śliwa P.H.U. Celstan
Wartość zamówienia: 1574,40 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 22.08.2017
Data udostępnienia informacji: 04.12.2017