Udział mimów w wydarzeniu plenerowym

Numer umowy SK/979/PBP/29-W/2017
Data podpisania 26.04.2017
Przedmiot zamówienia: Udział mimów w wydarzeniu plenerowym na placu Kaszubskim - otwarcie sezonu letniego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne KORKORO
Wartość zamówienia: 2.300 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2017
Data udostępnienia informacji: 15.02.2018