Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie świątecznych warsztatów

Numer umowy SK/2657/PBP/127-W/2017
Data podpisania 14.12.2017
Przedmiot zamówienia: przygotowanie materiałów i przeprowadzenie świątecznych warsztatów w Gdyńskich Halach Targowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Krzysztof Morawiec
Wartość zamówienia: 2500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 14.12.2017
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018