Przeprowadzenie i redakcja wywiadu

Numer umowy SK/1769/PBP/77-W/2017
Data podpisania 11.09.2017
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie i redakcja wywiadu z Anielą Kitą na potrzeby wystawy prac artystki
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Danuta Siemińska
Wartość zamówienia: 1.340 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 11.09.2017
Data udostępnienia informacji: 15.02.2018