Produkcja spotu reklamowego pt. "Słuchaj i wierz w ich słowa"

Numer umowy SK/2353/PBP/118-W/2017
Data podpisania 17.11.2017
Przedmiot zamówienia: produkcja spotu reklamowego pt. "Słuchaj i wierz w ich słowa", promującego Dzień Praw Dziecka
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: GABA KUCZ Gabriela Kucz
Wartość zamówienia: 2000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 17.11.2017
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018