Organizacja koncertu pt. „Najpiękniejsze arie i duety z operetek i musicali”

Numer umowy SK/2313/PBP/114-W/2017
Data podpisania 08.11.2017
Przedmiot zamówienia: organizacja koncertu pt. „Najpiękniejsze arie i duety z operetek i musicali” w wykonaniu dwóch solistów oraz kwartetu smyczkowego w dniu 14 listopada 2017 podczas Gali Rodzinnej Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Impresariat Artystyczny Edu-Art Karolina Klawitter
Wartość zamówienia: 4800 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 08.11.2017
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018