Organizacja 5. Harcerskiego Festiwalu Filmowego

Numer umowy SK/600/PBP/10-W/2017
Data podpisania 31.03.2017
Przedmiot zamówienia: Organizacja 5. Harcerskiego Festiwalu Filmowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski
Wartość zamówienia: 10.000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2017
Data udostępnienia informacji: 15.02.2018