Opracowanie scenariusza oraz prowadzenie uroczystości Gali Rodzinnej Gdyni

Numer umowy SK/2329/PBP/116-W/2017
Data podpisania 08.11.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie autorskiego scenariusza oraz prowadzenie uroczystości Gali Rodzinnej Gdyni w dniu 14 listopada 2017
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Krzysztof Dąbrowski
Wartość zamówienia: 350zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 08.11.2017
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018