Opracowanie scenariusza i prowadzenie uroczystości

Numer umowy SK/1665/PBP/66-W/2017
Data podpisania 25.08.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie scenariusza i prowadzenie uroczystości wręczenia odznaczeń uczestnikom strajków sierpniowych 1980 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Aleksander Gosk
Wartość zamówienia: 760 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 25.08.2017
Data udostępnienia informacji: 04.12.2017